VKK STANDARDKESSEL Köthen Group

LIDER TECHNOLOGICZNY

W DZIEDZINIE KOTŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

LIDER TECHNOLOGICZNY

W DZIEDZINIE KOTŁÓW
O DUŻEJ MOCY

Płomienica

Płomienice stanowią najbardziej obciążone termicznie elementy dużych kotłów o dużej przestrzeni wodnej. Faliste rury metalowe mogą poradzić sobie z wyższymi ciśnieniami eksploatacyjnymi w porównaniu do gładkich rur płomieniowych.

VKK STANDARDKESSEL Köthen/VKK STANDARDKESSEL Service Köthen produkuje faliste rury metalowe zarówno na własne potrzeby, jak i dla innych producentów kotłów. Faliste rury metalowe są wytwarzane na specjalnej maszynie pod ciągłym nadzorem temperatury deformacji (patrz obraz). Zachowywane są tolerancje wymiarowe zgodnie z normą EN 12953. Akceptacja odbywa się za pośrednictwem uznanych organizacji kontrolujących i monitorujących.